Publicerad: 2009-04-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-18 15:07

Håkan Mogren en av 2009 års hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets styrelse för forskning utser varje år hedersdoktorer, personer som genom sin gärning främjat universitetets verksamhet på olika sätt. Promoveringen sker vid en ceremoni i Stockholms stadshus fredag den 15 maj 2009. Hedersdoktorerna kommer som bevis på sin nya status att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning.

Dr Håkan Mogren

Till medicine hedersdoktor utses Håkan Mogren, en av Sveriges tyngsta näringslivsprofiler. Håkan Mogren, vars framgångsrika karriär inom läkemedelsområdet inleddes som forskare i biokemi, har under alla år i ledande position inom Astra respektive AstraZeneca konsekvent haft ett starkt intresse av och brinnande engagemang för medicinsk forskning. Han är en av de företagsledare som på ett mycket framsynt sätt inser den stora nyttan av samarbetet mellan akademi och industri, inte bara i form av synergivinster utan också för Sverige som forskarnation. Även efter att han 1999 lämnade posten som vd för att istället bli vice ordförande i läkemedelskoncernens styrelse har Håkan Mogren oförtrutet fortsatt att stödja den akademiska forskningen och särskilt forskningen som bedrivs vid Karolinska Institutet.

Logoped Ulla Föhrer

Till medicine hedersdoktor utses Ulla Föhrer, logoped och forskare verksam vid Karolinska Institutet även efter sin pensionering 1998. Hon har i sin mångåriga verksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter bidragit till en omdaning av metoder för utredning och behandling av personer med sådana svårigheter. Ulla Föhrer har i sin forskning bland annat visat betydelsen av tekniska hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter, för att möjliggöra elevens utnyttjande av sin kognitiva kapacitet. Ulla Föhrer har också gjort avgörande och kvalitetshöjande insatser för logopedutbildningen vid Karolinska Institutet.

Professor Kevin Tracey

Till medicine hedersdoktor utses professor Kevin Tracey vid Elmezzi Graduate School of Molecular Medicine. Neurokirurgen Kevin Tracey är världsledande inom inflammationsforskning. Hans upptäckter har bland annat banat väg för nya läkemedel mot kronisk ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom och infektion. Han har bidragit till att markant öka kunskapen om reglering av inflammatoriska processer. Kevin Tracey är också chef för Feinstein Institute for Medical Reseach vid USAs fjärde största sjukhusorganisation North Shore-LIJ Health System. Karolinska Institutet har ett mångårigt samarbete med Feinstein Institute och Kevin Tracey.