Publicerad: 2018-09-05 18:45 | Uppdaterad: 2018-10-22 10:47

Håkan Eriksson får Stora Silvermedaljen 2018

Professor emeritus Håkan Eriksson mottar medaljen för sina synnerligen stora insatser för KI och svensk medicinsk forskning.

Stora silvermedaljen, Håkan Eriksson, Laura Fratiglioni, Bertil Fredholm

Håkan ErikssonUtmärkande för Håkan Eriksson är en stark och innovativ forskarbana inom reproduktionsbiologi, men även omfattande insatser för KI och svensk forskningspolitik.

Under 15 år var han studierektor vid Institutionen för medicinsk kemi och drivande i att stärka utbildningens kliniska anknytning. Han spelade även en avgörande roll för KI:s stora förändringsarbete under 1990-talet, vilket resulterade i förbättrade arbetsprocesser och därmed högre kvalitet i forskning, utbildning och samverkan inom hela KI.

Håkan Eriksson var under åren 1993-1999 prefekt vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Den Stora Silvermedaljen 2018 vid Karolinska Institutet tilldelas Laura Fratiglioni, Bertil Fredholm och Håkan Eriksson.
Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet.
Medaljerna delades ut vid installationshögtiden i Aula Medica i oktober.