Publicerad: 2017-09-15 11:44 | Uppdaterad: 2017-09-15 12:02

Hagströmerbiblioteket jubileumsvisar sina bokskatter

Under hösten satsar 20-årsjubilerande Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet på extra många visningar av bibliotekets antika böcker och illustrationer. Samlingarna har vuxit sig allt större genom åren, och i dag är biblioteket välbesökt och internationellt känt.

Hagströmerbiblioteket i Hagaparken inrymmer cirka 40 000 böcker, varav de flesta är tryckta före år 1870. Samlingen innehåller bland annat tio så kallade inkunabler, böcker tryckta i boktryckerikonstens barndom, före år 1501. En av de mest värdefulla böckerna är Carl von Linnés personliga exemplar av den första upplagan av hans Systema Naturae, tryckt år 1735.

– Denna svenska riksrelik och världsberömda bok fick jag, under Linnéjubileet 2007, visa upp i Tokyo för Japans Kejsare Akihito, och även vid flera av de främsta biblioteken i USA, berättar Ove Hagelin, Hagströmerbibliotekets grundare.

Ove Hagelin Kungen DrottningenGrundtanken för 20 år sedan var att föra samman de äldre boksamlingarna från Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet, men biblioteket har vuxit efterhand. I dag har många medicinska bibliotek överlämnat sina äldre samlingar böcker till Hagströmerbiblioteket. Ove Hagelins vision har varit, och är fortfarande, att väcka till liv de bokskatter som i sekler stått obemärkta i bibliotekens hyllor.

Eftersom böckerna är mycket värdefulla så går det inte att hålla biblioteket öppet för allmänheten. Därför anordnas guidade visningar, som har blivit alltmer populära under årens gång. Ove Hagelin uppskattar att ungefär 10 000 människor har besökt biblioteket. Gästerna kommer oftast från KI, föreningar, sällskap och utländska universitet.

– Under visningarna får besökarna bekanta sig med de första upplagorna av medicinhistoriens klassiker, men även med den för oss i dag otroliga hantverksskicklighet och konstfärdighet som ligger bakom framställningen av en bok tryckt under gångna sekler. Det känns efter varje visning som man gläntat på dörren in till en, för de flesta, helt okänd värld, säger Ove Hagelin.

Begränsat utrymme har tidigare varit ett problem som biblioteket har brottats med, men det fick sin lösning år 2010 när Statens fastighetsverk erbjöd Karolinska Institutet att för Hagströmerbibliotekets del hyra det k-märkta Haga Tingshus i Solna.

– Det kom som en skänk från ovan. Det är roligt att kunna bjuda in till ett så vackert hus, där man kan visa böcker i en värdig och passande miljö, säger Ove Hagelin.

Nils Uddenberg bland Hagströmerbibliotekets skatter. Foto: Dan JibreusSedan några år tillbaka är biblioteket beroende av ekonomiskt stöd från Hagströmerbibliotekets vänförening. Läkaren och författaren Nils Uddenberg, vice ordförande i föreningen, lärde känna Ove Hagelin 2002 och fascinerades av honom som person och de unika samlingarna han arbetade med. Sedan dess har han varit en ständig och flitig gäst på biblioteket, vars material han har använt som research och inspiration i sitt skrivande.

– Jag blev trollbunden direkt. Alla stora forskningsgenombrott finns runtomkring på väggarna och det är vacker miljö som förför alla besökare, säger han.

Nils Uddenberg betonar att Hagströmerbiblioteket är en unik resurs för ett medicinskt universitet, som ger förankring i vetenskapshistorien.

– Jag hoppas att detta får finnas kvar och att det får en stark position inom Karolinska Institutet, säger han.

Sven Hagströmer. Foto: Andreas von GegerfeltOch biblioteket fortsätter att utvecklas, inte minst genom vänföreningens ordförande, finansmannen Sven Hagströmer. Han finansierar återkommande nyförvärv att deponeras på Hagströmerbiblioteket, som är döpt efter hans farfars farfars far.

Text: Karin Montgomery

Hagströmerbiblioteket

 • Hagströmerbiblioteket har fått sitt namn efter Svenska Läkaresällskapets grundare och Karolinska institutets första inspektor, Anders Johan Hagströmer (1753-1830). Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt bokmuseum, som har skapats i tillsammans med Svenska Läkaresällskapet.
 • Hagströmerbiblioteket är en del av enheten för medicinens historia och kulturarv/Kommunikationsavdelningen vid Karolinska Instituet, som har till uppgift att tillvarata och sprida kunskap om KI:s medicinhistoriska arv.

Milstolpar

 • 1997 Hagströmerbiblioteket grundas och Ove Hagelin utses till Medicine hedersdoktor vid KI
 • 2005 Utställning på Nationalmuseum
 • 2010 Flytt till de befintliga lokalerna i Haga tingshus
 • 2010 Utställning på Valdemarudde i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum
 • 2017 Hagströmerbiblioteket firar 20 år och i samband med det släpps tre frimärken med illustrationer från biblioteket. Samma år mottager Ove Hagelin H.M. Konungens medalj, (tidigare Hovmedaljen) för framstående insatser som bibliograf.

Aktiviteter i samband med 20-årsjubileet

 • Firandet inleddes den 24 augusti med en föreläsning av förstebibliotekarie Hjalmar Fors, som berättade om medicinalväxter från antiken till i dag. Föreläsningen hölls på Postmuseum i samband med att PostNord släppte tre frimärken med motiv hämtade från Hagströmerbiblioteket.
 • Jubileumsvisningar för personal på KI kommer att hållas vid tre tillfällen: 21 september, 20 oktober och 28 november, kl. 11-12. Föranmälan görs till: hagstromerlibrary@ki.se.
 • En bokutställning med planscher på medicinalväxter visas under hela hösten i den stora tingssalen och det går att boka visningar.
 • Den 15 december hålls öppet hus som främst riktar sig till KI:s medarbetare, forskare och studenter. Under dagen planeras korta visningar, föreläsningar, bokförsäljning och fika.