Publicerad: 2017-12-14 10:57 | Uppdaterad: 2019-07-22 14:04

Gunnar Schulte och Vitezslav Bryja gästredaktörer för specialutgåva av British Journal of Pharmacology

Gunnar Schulte and Vitezslav Bryja

Tidsskriften British Journal of Pharmacology publicerar i veckan en tematisk översikt med titeln “WNT Signalling: Mechanisms and Therapeutic Opportunities”.

Denna samling av översiktsartiklar från ledande forskare i fältet, är resultatet av ett WNT möte (EMBO Conference) som hölls vid Masaryk Universitetet i Brno, Tjeckien i September 2016, med det tydliga målet att överbrygga områden inom cell- och utvecklingsbiologi, onkologi, genetik och farmakologi.

Professor Gunnar Schulte, från Institutionen för fysioliogi och farmakologi vid Karolinska Institutet och ledamot i redaktionen för BJP agerar, tillsammans med Vitezslav Bryja (Masaryk Universitetet), som gästredaktör för specialutgåvan.