Publicerad: 2014-02-07 16:45 | Uppdaterad: 2014-02-18 22:11

Gunnar Nilsson vid sektionen för allmänmedicin fick Pedagogiska priset 2013

Stort grattis till professor Gunnar Nilsson, som har blivit utsedd av US till mottagare av pedagogiska priset 2013.

Hela motiveringen lyder: "Gunnar Nilsson, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), har varit engagerad i undervisning vid Karolinska Institutet sedan 1990 och har omfattande erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Genom sitt motiverande ledarskap och starka engagemang har han haft en avgörande roll i arbetet med att organisera, utveckla, implementera och utvärdera det nya läkarprogrammet vid Karolinska Institutet som drogs igång 2007. I rollen som ordförande för läkarprogrammets programnämnd har Gunnar Nilsson genomfört ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt som, till exempel, valbara fördjupningskurser (SVK) och examinationsformer. Gunnar Nilsson handleder flera pedagogiska projekt på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Han har även drivit ett omfattande förarbete inför Universitetskanslersämbetets utvärdering av programmet. Gunnar Nilsson har även visat mycket god förmåga att driva och delta i pedagogiskt utvecklingsarbete på programövergripande nivå vilket ofta gjorts med internationellt perspektiv och med en interprofessionell inriktning. Gunnar Nilsson har ett flertal publikationer i medicinsk pedagogik och utsågs 2012 till ledamot i den nyligen etablerade Pedagogiska akademin."

Läs mer om pedagogiska priset