Publicerad: 2014-05-15 11:19 | Uppdaterad: 2022-03-28 15:26

Gunilla Karlsson Hedestam får anslag från NIH

Professor Gunilla Karlsson Hedestam vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) på KI får ett PO1-anslag från the National Institutes of Health (NIH).

Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor, som ska delas mellan fyra forskargrupper. Förutom Gunilla Karlsson Hedestam ingår L. Shapiro vid Columbia University, Yuxing Li vid TSRI och Richard Wyatt vid TSRI. Under fem år, 2014–2019, tilldelas Karlsson Hedestams grupp sammanlagt 20 miljoner kronor.

Projektets mål är att analysera immunförsvarets B-celler att bilda antigen-specifika antikroppar mot HIV-1. Forskningen som kommer att utföras vid MTC är inriktad på att undersöka B-cellernas affinitetsmognad och processer som styr om antikroppssvaren blir långlivade eller inte. Forskargruppen kommer att använda djupsekvenseringsmetoder för att identifiera och följa specifika antikroppskloner över tid för att få en detaljerad bild av immunsvaret.