Publicerad: 2017-11-16 10:52 | Uppdaterad: 2017-11-16 15:57

”Grönt ljus” införs för att säkra kvaliteten på forskarutbildningen

Forskarutbildning på institutionen för cell- och molekylärbiologi. Foto: Linda Lindell

Utbildningen för forskarhandledare som startades på Karolinska Institutet (KI) 2008 har gett resultat. Doktoranderna på KI blir allt nöjdare med sin utbildning, visar en jämförelse av de Exit polls som gjorts sedan 2008. Nu ges studierektorerna nästa kvalitetsverktyg: ”Grönt ljus” införs vid årsskiftet.

– Vi gör ett kontinuerligt arbete och lyfter på varje sten. Exit polls har varit till stor hjälp, säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning vid KI.

I juni presenterades en longitudiell rapport som jämför doktorandernas Exit polls från åren 2013-2016 med de från åren 2008-2012. Rapporten visar klart nöjdare doktorander. 93 procent håller helt eller delvis med om att de överlag har fått en bra utbildning, jämfört med 89 procent under 2008-2013. Missnöjet har går ner till 8,6 procent från 12,8 procent föregående period. Även svarsfrekvensen på enkäten har ökat till 83 procent (75 procent).

– Det är mycket glädjande att vårt arbete ger effekt. Både vad gäller hur doktoranderna bedömer sina handledare och det stöd man får från studierektorer, handläggare med flera, men även beträffande kvaliteten på forskarutbildningskurserna, säger Marianne Schultzberg.

Vid årsskiftet införs en ny strukturell insats för att säkra kvaliteten på den KI-gemensamma doktorandutbildningen, ”Grönt ljus”. Den innebär att varje institution, inför rekrytering av en ny doktorand, ska bedöma att det finns förutsättningar för en forskarutbildning av hög kvalitet, bland annat tillräcklig tid och kompetens för handledning samt finansiering.

– I de allra flesta fall finns det goda förutsättningar, men bara att vi lyfter frågan tror vi har effekt. Institutionerna har haft hösten på sig att utarbeta sin Grönt ljus-process, säger Marianne Schultzberg.

Obligatorisk handledarkurs

Idag är det obligatoriskt för de forskare som vill rekrytera och handleda doktorander som huvudhandledare att genomgå en handledarkurs, antingen den som KI startade 2008 eller en motsvarande.

– Detta har varit en väldigt bra insats. KI:s handledarkurs är mycket eftersökt och alltid fulltecknad, säger Marianne Schultzberg.

Enligt Marianne Schultzberg finns en stor glädje och engagemang bland KI:s forskare när det gäller doktorandhandledning.

– Det är fyra år av samarbete och en givande process att se någon utvecklas, säger hon.

Det märks även bland doktoranderna att handledarnas kompetens och engagemang ökat sedan kursen infördes. Enligt Exit poll-rapporten skulle 80 procent rekommendera sin huvudhandledare till blivande doktorander, vilket är en ökning från 74 procent sedan 2008-2012. De handledarproblem enkäten visar på – att man inte tillräckligt diskuterat teori och doktorandens framtid efter examen – har också blivit bättre sedan förra mätningen.

Likabehandling fortfarande ett problem

Ett annat område som blivit marginellt bättre, men där de ansvariga fortfarande tycker att mycket återstår att göra, är ojämlik behandling, diskriminering och trakasserier. Förra året, 2016, svarade 14,3 procent i undersökningen att de någon gång under sin doktorandtid utsatts för det, jämfört med 16,5 under 2008-2012. Betydligt färre upplever sig dock utsatta av just sin handledare.

– Grönt ljus är ytterligare en insats för att komma tillrätta med det, säger Marianne Schultzberg.

Likabehandling är en av de faktorer som även Matti Nikkola, studierektor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, vill se förbättras framåt.

– KI är ett universitet som jobbar för bättre hälsa. Vi ska vara bra på det, säger han.

Precis som Marianne Schultzberg ser Matti Nikkola Exit polls som en stor hjälp i det arbetet:

– KI har utarbetat en hel verktygslåda som ger oss bra stöd och sätt att mäta, säger han.

Med fyraårsperioder finns möjlighet att anonymiserat kunna bryta ner informationen på institutionsnivå så att studierektorerna kan använda den för att utveckla sin egen forskarutbildning. Det ser Michael Fored, studierektor vid institutionen för medicin, Solna, samt medlem i styrelsen för forskarutbildning, som en viktig verksamhet.

– Att utbilda forskare är en viktig uppgift för KI. En stor del av KI:s forskning bedrivs av doktorander och ibland har handledare andra drivkrafter än att skola in sina framtida kollegor, man kan till exempel inte bli professor om man inte haft doktorander, säger Michael Fored.

Han tycker det är viktigt att värna själva utbildningsbiten i doktorandutbildningen, att man inte ser det främst som en personalförsörjningsfråga.

– Vi behöver skapa en gemensam kultur och forskningsmoral för KI. Doktorandutbildningen är ett bra ställe att göra det på.

Text: Ulrika Fjällborg