Publicerad: 2013-03-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 14:46

Gro Harlem Brundtland och Michael Orme hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

Styrelsen för forskning har utsett två nya hedersdoktorer som kommer att promoveras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 17 maj 2013. Karolinska Institutet utser varje år hedersdoktorer, personer som på ett avgörande sätt främjat universitetets verksamhet. Hedersdoktorerna kommer att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning som ett bevis på sin nya status.

Gro Harlem Brundtland, medicine hedersdoktor (MDhc)

Till medicine hedersdoktor utses Gro Harlem Brundtland, tidigare generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO), under många år Norges statsminister, miljöminister och ordförande i Stortingets utrikeskommitté.

Gro Harlem Brundtland avlade läkarexamen vid universitetet i Oslo 1963 och blev Master of Public Health vid Harvard University 1965. Sedan hon lämnade den medicinska banan för politiken har hon fortsatt att göra stora insatser inom hälsoområdet. Gro Harlem Brundtland valdes till generaldirektör för WHO 1998 och verkade för hållbara och rättvisa hälso- och sjukvårdssystem i alla länder. Som ledare för WHO var Gro Harlem Brundtland noga med att sprida det solidariska perspektivet på forskning och hälsoarbete vilket har haft stor betydelse för världens fattiga och för Karolinska Institutets fokus på forskning inom området global hälsa.

Michael Orme, medicine hedersdoktor (MDhc)

Till medicine hedersdoktor utses Michael Orme, professor i klinisk farmakologi och tidigare dekanus för den medicinska fakulteten vid University of Liverpool i England. Michael Orme har under flera decennier samarbetat med Karolinska Institutet och starkt bidragit till att svensk klinisk farmakologi idag har en ledande ställning i Europa. Bland hans svenska insatser kan nämnas införandet av radioimmunologiska analysmetoder av läkemedel och medverkan vid kliniska prövningar av läkemedel vid hypertoni.

På initiativ av Världshälsoorganisationen WHO har Michael Orme tillsammans med lärare vid Karolinska Institutet och andra europeiska sakkunniga utarbetat riktlinjer för den kliniska farmakologins funktioner inom sjukvård, undervisning och forskning. Hans breda kliniska erfarenheter från Royal Postgraduate Medical School i London och från University of Liverpool har haft stor betydelse för inriktningen av doktorandverksamheten inom klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet.