Publicerad: 2014-11-05 11:22 | Uppdaterad: 2014-11-05 12:10

Gratulerar till ALF-anslag från SLL till NVS

Följande medarbetare vid institutionen har fått utdelning av årets ALF-medel:

Medicin-projekt

Cedazo-Minguez Angel, Docent
2015: 700000
2016: 700000
2017: 600000
Projekttitel: Characterising Alzheimer disease subtypes to improve accurate diagnosis and treatment efficiency.

Nordberg Agneta, Professor
2015: 900000
Projekttitel: Molekylär neuroimaging vid Alzheimers sjukdom och dess betydelse för tidig diagnostik och läkemedelsutveckling

Schultzberg Marianne, Professor
2015: 400000
2016: 400000
Projekttitel: Inflammation in Alzheimer’s disease - studies on resolution

Wahlund Lars-Olof, Professor
2015: 400000
2016: 400000
2017: 400000
Projekttitel: Tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom, utveckling och implementering av moderna MR-tekniker

Welmer Anna-Karin, Med. dr.
2015: 300000
Projekttitel: Thinking, moving and falling: A project linking early signs of motor and cognitive decline to fractures, disability, institutionalization, and mortality

Westman Eric, PhD
2015: 600000
2016: 500000
Projekttitel: Optimering och Validering av Radiologiska Skattningsskalor och Automatiserad Analys av MRT Data för Demens Diagnostik

Pedagogiska medel

Salminen Helena, Med. dr.
2015: 600000
2016: 300000
Projekttitel: Nya sätt att främja verksamhetsintegrerat och interprofessionellt lärande i handledning av studenter i primärvården genom virtuella patienter

PPG-medel

Rydwik Elisabeth, Docent
SLSO 2015: 200000
Projekttitel: Orsaker till återinläggningar efter utskrivning från slutenvård – en feasibility-studie

Salminen Helena, Med. dr.
SLSO 2015: 300000
Projekttitel:Kartläggning och behandling av ryggvärk hos äldre kvinnor med osteoporos. Randomiserad kontrollerad studie där en aktiverande korsett jämförs med sjukgymnastisk redskapsträning i grupp och en kontrollgrupp.

Taloyan Marina, Med. dr.
SLSO 2015: 200000
Projekttitel: Hälsoproblem och vitamin D status i olika etniska grupper av primärvårdspatienter - Omfattning, utvärdering och behandling med vitamin D3.

Wändell Per, Professor
SLSO 2015: 200000
Projekttitel: D-vitaminbrist en förklaring till förhöjd diabetesförekomst hos invandrade svenskar av utomeuropeiskt ursprung?

Åkesson Elisabet, Docent
Stockholms Sjukhem 2015: 200000
Projekttitel:Berörings och massagebehandling efter stroke hos äldre