Publicerad: 2022-03-15 12:23 | Uppdaterad: 2022-03-15 12:36

Grattis till examen!

Studenter på scen tar emot kuvert med en välgångshälsning från rektor som på bilden utdelas av  vice rektor för utbildning iklädd akademisk högtidsdräkt
Examenshögtid på Karolinska Institutet Foto: Stefan Zimmerman

Lördagen den 12 mars var det examenshögtid på Karolinska Institutet. Två ceremonier hölls på plats i Aula Medica, en för nyexaminerade fysioterapeuter och sjuksköterskor och en för läkare och arbetsterapeuter. Ceremonierna sändes även online.

Vicerektor för utbildning håller tal till studenterna i Aula Medica undre KI:s examensceremoni.
Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson Foto: Stefan Zimmerman

Examensceremonierna med sina traditionsenliga program inleddes med procession där fanborgen, studentmarskalkar och de nyexaminerade studenterna gick in i aulan ackompanjerade av trombon och trumpet. 

Välkomsttal av vicerektor för utbildning 

Efter processionen öppnade vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson ceremonin med ett välkomsttal där hon gratulerade de före detta studenterna. 

– Det är ni som ska vara med och utveckla hälso- och sjukvården, stärka samhällets skydd mot hälsohot, minska ojämlikheter och verka för en bättre hälsa för alla. Vi är stolta, och vi tror på er! 

Studenter mottar kuvert med en välgångshälsning från rektor som på bilden delas ut av vice rektor för utbildning under examensceremoni i Aula Medica.
Foto: Stefan Zimmerman

Utdelning av välgångshälsning

Uppträdande av a cappella gruppen The Real Group varvades med utdelning av kuvert med en välgångshälsning från rektor till de nyexaminerade studenterna på respektive program samt tal och lyckönskningar från programmens programdirektorer. 

Ceremonierna avslutades högtidligt med fanborgens uttåg.