Publicerad: 2021-10-20 13:54 | Uppdaterad: 2021-10-20 13:58

Grattis till alla vid MedH som tilldelas KID-medel 2021

Regnar sedlar och mynt från ett paraply
Foto: Hans Braxmeier från Pixabay

Elva av de sjuttio forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas KID-medel i utlysningen för 2021 är aktiva vid institutionen för medicin i Huddinge - ett stort grattis till alla er!

Kommittén för utbildning på forskarnivå har nu fattat beslut om tilldelning av medel i 2021 års KID utlysning. Totalt 70 KID ansökningar vid KI beviljas finansiering, varav elva av dem är från MedH. De fem högst rankade nya huvudhandledare som disputerat de senaste 10 åren tilldelas ett större anslag. Tre av dessa fem är verksamma vid MedH: Nicole Marquardt och Andrea Ponzetta från CIM och Niklas Mejhert från avdelningen för endokrinologi

Följande forskare beviljas 100 procent i KID-anslag för doktorand:

Nicole Marquardt vid Centrum för Infektionsmedicin, CIM för "Kartläggning av NK‐cellers heterogenitet och funktion i människans lunga i hälsa och sjukdom"

Andrea Ponzetta vid Centrum för Infektionsmedicin, CIM för "Dynamiska förändringar av immunlandskapet i gastroesofageal cancer som en ny parameter för patientklassificering och behandling" 

Niklas Mejhert vid avdelningen för endokrinologi för "Kopplingen mellan fettcellsheterogenitet och kardiometabola sjukdomar"

Följande forskare beviljas 50 procent i KID-anslag för doktorand:

Marcus Buggert för "Funktionella landskapet för humana residenta minnes CD8+ T‐celler i hälsa och kronisk sjukdom"

Mattias Carlsten för "Genetisk modifiering av NK celler för ökad persistens och anti‐tumör effekt"

Malin Flodström Tullberg för "Identifiering av biomarkörer för beta‐cellskada medelst icke‐invasiva metoder"

Petter Höglund för "Betydelsen av SHP‐1 för styrning av NK‐cellsutveckling och funktion"

Vanessa Lundin för "Studier av Molekylära Mekanismer i Myeloida Sjukdomar"

Piotr Nowak för "Studier av HIV reservoir i kliniska kohorter".

Hong Qian för "Det molekylära samspelet mellan leukemiska stamceller och deras mikromiljö i akut myeloisk leukemi"

Tim Willinger för "Makrofagers funktion i lunghälsa och sjukdom"