Publicerad: 2023-03-17 07:57 | Uppdaterad: 2023-03-17 10:04

Grattis Stelios Karayiannides till priset för årets avhandling inom diabetes!

Blodkroppar och glukos i venen.
Blodkroppar och glukos i venen. Foto: Getty Images

Svensk förening för diabetologi (SFD) har utsett KI DS Stelios Karayiannides avhandling
”Diabetes and glucose abnormalities in cardiovascular disease : studies on prevalence and prognosis in myocardial infarction and atrial fibrillation” till Årets kliniska diabetesavhandling 2022!
Stelios Karayiannides disputerade på KI DS i november 2022 med avhandligen 'Diabetes and glucose abnormalities in cardiovascular disease - Studies on prevalence and prognosis in myocardial infarction and atrial fibrillation.'

Denna avhandling har nu av SFD utsetts årets vinnare av klinisk diabetesavhandling!

Priset delas ut i samband med SFDs vårmöte 24-26 maj i Karlstad, då pristagaren också presenterar de viktigaste resultaten från avhandlingen som en poster. Pristagaren får diplom och en prissumma om 20,000 kr att användas till yrkesmässig förkovran.

Grattis önskar KI DS!