Publicerad: 2016-10-17 16:10 | Uppdaterad: 2016-10-19 11:11

Grattis nya professorer och årets pristagare!

Karolinska Institutets professorsinstallation 2016. Foto: Erik Cronberg.

På torsdagen den 13 oktober höll Karolinska Institutet sin årliga installationshögtid för att uppmärksamma nya professorer och personer som nyligen har mottagit akademiska utmärkelser för sina bedrifter vid KI och inom medicinsk forskning.

Ceremonin hölls i Aula Medica på Karolinska Institutets campus i Solna där 20 nya professorer installerades av vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Även gästprofessorer och adjungerade professorer fick under ceremonin ett varmt välkomnande till KI.

Professorer installerade vid NVS

Professor Kristina JohnellVid NVS installerades Kristina Johnell, professor i geriatrisk läkemedelsepidemiologi och verksam vid Aging Research Center (ARC).

När vi åldras ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Det beror dels på att äldre generellt är sjukare och tar mer läkemedel, dels på allmänna fysiologiska förändringar i kroppen, som långsammare utsöndring av läkemedel ut ur kroppen och att hjärnan blir känsligare för påverkan av läkemedel.

Kristina Johnell forskar om hur läkemedelsanvändningen hos äldre ser ut, vad den får för konsekvenser och hur den kan förbättras.

– Vi tar som mest läkemedel när våra kroppar är som skörast, sammanfattar Kristina Johnell.

Mika Gissler. Foto: Selma Wolofsky, NVS, Karolinska Institutet.Mika Gissler, gästprofessor verksam vid NVS:s sektion för allmänmedicin, uppmärksammades under ceremonin.

Professor Gissler arbetar med registerforskning. Hans fokusområden är folkhälsa, epidemiologi, psykisk hälsa, kvinnors och barns hälsa samt invandrarhälsa. Mika Gissler är också forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL).

Pristagare vid NVS

Under ceremonin firades också professorerna Agneta Nordberg och Elisabeth Olsson, som är respektive har varit verksam vid NVS, då de tilldelas Stora Silvermedaljen 2016 vid Karolinska Institutet.

Medaljen delas ut till personer som har gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet.

Läs mer om årets mottagare av den stora Silvermedaljen här.

Läs mer om installationsceremonin här.

Agneta Nordberg. Foto: Erik Cronberg.

Elisabeth Olsson. Foto: Erik Cronberg.