Publicerad: 2017-11-05 21:33 | Uppdaterad: 2017-11-05 22:53

Grattis NVS:s nyinstallerade professorer!

Professorerna Angel Cedazo-Minguez, Emily Holmes, Thomas Nyström, Richard Rosenquist Brandell och Johan Ärnlöv. Foto: Erik Flyg

Pristagare, nya professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer samlades torsdagen den 12 oktober i Aula Medica på Karolinska Institutets (KI) campus i Solna. Många hade med sig familj och vänner för att dela det högtidliga tillfället då nya professorer installerades vid KI.

Från institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) installerades de två nya professorerna Angel Cedazo-Minguez och Johan Ärnlöv, samt att även Nicolas G Bazan uppmärksammades som ny Foreign Adjunct Professor i neurovetenskap vid NVS.

Angel Cedazo-Minguez söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Angel Cedazo Minguez, foto Creo Media Group.Angel Cedazo-Minguez forskar om Alzheimers sjukdom. Han vill förstå hur omsättningen av kolesterol och insulin i hjärnan medverkar vid uppkomsten av sjukdomen. På sikt hoppas han kunna utveckla nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers innan sjukdomen ger symtom.

Angel Cedazo-Minguez forskning syftar till att förstå hur kända riskfaktorer samverkar när Alzheimers uppstår. Han hoppas att forskningen ska leda till nya metoder för att upptäcka sjukdomens förstadier och förebygga att den bryter ut.

– Om vi vet vilka mekanismer som är involverade och hur de leder till neurodegeneration får vi en grund för att skapa molekyler som kan förhindra processen, förklarar han.

Läs mer om Angel Cedazo-Minguezs forskning här.

Johan Ärnlöv letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

Johan Ärnlöv. Foto: Creo Media Group.Johan Ärnlöv studerar njursjukdom och dess koppling till hjärtkärlsjukdom. Han deltar bland annat i internationella konsortier som kartlägger njursjukdom globalt. Ärnlöv forskar också om nya biomarkörer för tidig njursjukdom och ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Johan Ärnlöv forskar om samspelet mellan njurar och hjärtkärlsystem. Att allvarlig njursjukdom innebär kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdom är känt sedan länge, men det är relativt ny kunskap att även mycket lindriga tecken på njurskada innebär markant ökad risk.

– Idag vet vi att 5-10 procent av befolkningen har en lätt nedsättning av njurfunktionen, och därmed högre risk för kardiovaskulär sjukdom, säger Johan Ärnlöv. Den andelen kommer förmodligen att bli ännu större i framtiden, på grund av att vi lever allt längre och att fetma och typ 2-diabetes blir vanligare.

Läs mer om Johan Ärnlövs forskning här.