Publicerad: 2022-03-22 15:05 | Uppdaterad: 2022-03-22 15:08

Grattis Klas Pekkari - ny docent i kirurgi

Den 10 mars 2022 beslutade docenturutskottet att Klas Pekkari antas som docent i kirurgi.

Grattis önskar vi på KI DS!