Publicerad: 2023-08-17 11:35 | Uppdaterad: 2023-08-17 11:35

Gränsvärden för cancerämnen i arbetsmiljön måste sänkas

Dekorativ bild på asfaltsarbetare
Foto: Pixabay

EU:s nya gränsvärden för cancerframkallande ämnen är ett steg framåt, men innebär fortfarande oacceptabelt höga risker. Det gäller särskilt för kvartsdamm, sexvärt krom och 2-nitropropan. Det skriver professor Johan Högberg och professor Gunnar Johanson vid Institutet för miljömedicin i DN Debatt 12 augusti.

Att EU satt höga gränsvärden beror på att modellen som EU använt för sina riskberäkningar är föråldrad och osäker, och därför lätt att bortse från. Det krävs strategiska forskningssatsningar för att ta fram bättre riskmodeller baserade på senare års forskning kring cancermekanismer, menar de två författarna. Debattartikeln är baserad på en rapport från Nordiska expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG) som granskat hur man sätter gränsvärden för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. NEGs rapport är publicerad i Arbete och Hälsa och Critical Reviews in Toxicology.

Kontakt

Profile image

Johan Högberg

Professor