Publicerad: 2016-02-09 08:41 | Uppdaterad: 2018-01-28 12:42

Granskare utsedda i Macchiarini-ärendet

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, har nu utsett den jurist som ska genomföra den externa granskningen av KI:s hantering av ”Macchiarini-ärendet”. Granskaren har själv utsett ytterligare två personer som tillsammans med honom ska medverka i arbetet.

Granskare blir den tidigare ordföranden i Högsta Förvaltningsdomstolen Sten Heckscher.

Heckscher är 73 år och har tidigare bland annat varit President i Kammarrätten i Stockholm, rikspolischef, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, statssekreterare i justitiedepartementet och näringsminister. Han har också i nio år varit ordförande i styrelsen för Stockholms universitet.

Sten Heckscher har utsett två personer som tillsammans med honom ska medverka i granskningen. De är:

Författaren Ingrid Carlberg

Carlberg är 54 år och var i 20 år anställd som journalist på Dagens Nyheter. Hon har gett ut flera böcker, bland andra ”Pillret” år 2008 och Wallenberg-biografin ”Det står ett rum här och väntar på dig…” år 2012. Hon är vinnare av Augustpriset och har tilldelats Guldspaden, Hon är medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet och har varit ledamot av Granskningsnämnden för radio och TV.

Professor Carl Gahmberg

Gahmberg är 73 år och professor i biokemi vid Helsingfors universitet. Han är utbildad läkare och en av Finlands mest citerade forskare. Han har varit verksam i USA och fortsätter efter sin pensionering att forska vid ”The Gahmberg Lab” i Helsingfors. Han har haft ett flertal internationella uppdrag och mottagit en rad utmärkelser för excellent forskning. Han är utländsk ledamot av svenska Kungliga Vetenskapsakademin.

Till utredningsgruppen kommer att föras de kansliresurser som behövs.