Publicerad: 2017-12-18 10:34 | Uppdaterad: 2017-12-18 10:47

Gösta Gahrton får titeln jubeldoktor

Gösta Gahrton är en av de doktorer som firades in som jubeldoktor under promoveringen i Stadshuset den 10 november. Titeln jubeldoktor innebär att man varit doktor i 50 år eller ”är väldigt gammal” som Gösta själv förklarar det.

Gösta disputerade i ämnet kliniska och biologiska studier inom leukemi men har med åren övergått till att forska om stamcellstransplantationer i samband med Myelom, en kronisk cancersjukdom som uppstår i celler i benmärgen.

Gösta har nu flera projekt igång, bland annat ihop med Hareth Nahi och Evren Alici på HERM som forskar om stamcellstransplantationer. Han har även flera studier inom EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) där läkare från olika länder bidrar med resultat från stamcellstransplantationer som läggs in i register för forskning och uppföljning. Bland annat tittar de på hur transplantationerna skiljer sig beroende på om det funnits en donator med eller inte.

Allt för att komma på nya, bättre metoder, för att förlänga livet för patienter med de svåra cancersjukdomarna.

Grattis till utmärkelsen!