Publicerad: 2008-06-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Göran Pershagen ledamot i regeringens ANT-råd

Professor Göran Pershagen har utsetts till ledamot i regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Professor Göran Pershagen. Foto: Karolinska Institutet

Rådet har till uppgift att agera som rådgivare till regeringen och informera om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken inom dessa områden.