Publicerad: 2010-05-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Göran K Hansson vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse

Göran K Hansson, professor i kardiovaskulär forskning vid Institutionen för Medicin, Solna, har utsetts till vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse.

Göran K Hansson är sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och dess Nobelkommitté, samt ledamot av Kgl Vetenskapsakademien. Göran K Hansson forskar kring hjärtkärlsjukdomar, inflammation och autoimmunitet, och är projektledare vid Centrum för Molekylär Medicin på Karolinska Universitetssjukhuset.

Nobelstiftelsen förvaltar Nobels donation, finansierar Nobelpriserna och svarar för organisationen kring Nobelpriserna. De prisutdelande organen - Vetenskapsakademien, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Svenska Akademien samt Den Norska Nobelkommittén - utser Nobelpristagarna i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur respektive fred.