Publicerad: 2009-06-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Göran K Hansson invald i Nobelstiftelsen

Professor Göran K Hansson vid Karolinska Institutet har valts in i Nobelstiftelsens styrelse. Han efterträder professor Hans Jörnvall, som har haft uppdraget i nio år.

Göran K Hansson
Göran K HanssonFoto: Privat

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av Nobelstiftelsens egendom medan Nobelpriserna delas ut av de prisutdelande organen, bland dem Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som varje år i oktober utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Tidigare i år tillträdde Göran Hansson posten som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, även då som efterträdare till Hans Jörnvall. I uppdraget ingår att vara sekreterare i Nobelkommittén, som utreder förslagen till Nobelpristagare, och chef för Nobelkansliet vid Karolinska Institutet.

Göran Hansson är professor vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, verksam vid Centrum för molekylär medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Han blir den åttonde sekreteraren i det medicinska Nobelprisets historia.

För mer information, kontakta: