Publicerad: 2014-05-06 14:51 | Uppdaterad: 2014-11-26 11:01

Göran K Hansson hedersprofessor vid Shandong University

Göran K Hansson, professor vid institutionen för medicin, Solna, har fått en hedersprofessur vid Shandong University i Kina.

Göran K HanssonDiplomet överlämnades av universitetets rektor, professor Rong Zhang, som beskrev Göran K Hanssons vetenskapliga gärning inom kardiovaskulär forskning och hans aktiva engagemang i samarbeten mellan de båda universiteten.

Ceremonin ägde rum den 17 mars under symposiet “Immunity, Inflammation and Atherosclerosis” som samlade svenska, amerikanska och kinesiska aterosklerosforskare i Jinan, Kina.