Publicerad: 2024-04-15 15:17 | Uppdaterad: 2024-04-24 14:44

Göran K. Hansson hedersledamot i American Society of Clinical Investigation

Dekorativ bild.

Det amerikanska sällskapet för medicinsk forskning, American Society of Clinical Investigation, ASCI, har utsett professor Göran K. Hansson till hedersledamot vid sällskapets årliga konferens i Chicago.

ASCI, som grundades 1908, är ett av USA:s äldsta och mest ansedda medicinska forskarorganisationer. Dess uppdrag är att stödja och utgöra ett forum för medicinsk och, framför allt, för klinisk forskning. 

Organisationen ger även ut den prestigefyllda tidskriften Journal of Clinical Investigation, JCI, och delar ut en rad priser för medicinska forskningsinsatser.

Göran K Hansson
Göran K. Hansson. Foto: Stefan Zimmerman.

Till hedersledamöter i ASCI kallas framstående individer som gjort viktiga bidrag till sällskapets målsättning, att genom forskning öka kunskapen om sjukdomar och utveckla nya behandlingsmöjligheter. 

Göran K. Hansson nominerades särskilt för sin upptäckt av inflammationens roll i ateroskleros och för sina insatser för att identifiera nya terapimöjligheter vid kardiovaskulär sjukdom.

Göran K. Hansson är professor i kardiovaskulär forskning vid institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, ledamot, och tidigare ständig sekreterare, av Kungl. Vetenskapsakademien och Academia Europaea. Han har även varit ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.