Publicerad: 2018-04-13 14:31 | Uppdaterad: 2018-04-16 07:38

Göran Gustafssonpris till två KI-forskare

I dag offentliggjorde Kungl. Vetenskapsakademien 2018 års Göran Gustafssonpristagare. Bland dem finns två KI-forskare, Rickard Sandberg som får priset i molekylär biologi och Yenan Bryceson som får priset i medicin.

Professor Rickard Sandberg

Rickard Sandberg, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, får priset i molekylär biologi ”för sina innovativa studier av genuttryck i enskilda celler”.

Yenan Bryceson, doktor vid institutionen för medicin i Huddinge, får priset i medicin ”för sina framstående studier av cytotoxiska lymfocyter, deras reglering och funktion vid hälsa och sjukdom”.

Yenan Bryceson. Photo: Jenny Mjösberg

– Det är fantastiskt! Jag är mycket tacksam och glad för detta erkännande av vår forskning och vill rikta ett stort tack till alla samarbetspartner och kollegor. Tack vare stöd till grundforskning har vi lyckats göra upptäckter till nytta för diagnostik och behandling av patienter. Jag hoppas att det här kan leda till nya möjligheter att fortsätta vår forskning, säger Yenan Bryceson.

Sammanlagt delas fem priser ut inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen vid en ceremoni ikväll. Priset består av 4,5 miljoner i forskningsanslag, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.