Publicerad: 2023-03-24 11:57 | Uppdaterad: 2023-04-19 18:31

Gör kursvärdering direkt i Canvas - det här behöver du veta

Studenterna svarar på kursvärderingen direkt i Canvas.
Studenterna svarar på kursvärderingen direkt i Canvas. Foto: Pixabay.

Nu kan du som lärare eller kursadministratör göra kursvärdering direkt i Canvas. Målet är en smidigare process och högre svarsfrekvens.

Zoe Säflund.
Zoe Säflund, Enheten för Undervisning och lärande. Foto: N/A.

Under hösten testade två utbildningsprogram att göra kursvärdering direkt i Canvas och nu finns funktionen tillgänglig för alla utbildningsprogram.

- För varje program finns en färdig mall med de fem generella frågorna, samt programspecifika frågor. Vi tror att det kommer göra processen för utvärdering smidigare i och med att det kan göras direkt i Canvas, och också ge en högre svarsfrekvens, säger Zoe Säflund, pedagogisk utvecklare vid Enheten för Undervisning och lärande, som jobbat med implementeringen tillsammans med en projektgrupp.

De programspecifika frågorna ska vara relevanta för samtliga kurser i programmet.

Studenterna får enkäten i Canvas

Studenterna får ett mejl när enkäten är öppnad och besvarar den inne i Canvas. Det går också ut påminnelser. 

Rapporter skapas automatiskt och lärare, administratörer och studenter kan ta del av dem i Canvas. Studenterna kan endast se den korta versionen av rapporten (utan fritext).

Exportera resultat av kursvärdering

Att exportera och skicka in resultatet av kursvärderingen följer samma rutin som tidigare även när den görs i Canvas.

Bra att veta om kursvärdering

  • Kursspecifika frågor: Det är möjligt att lägga till kursspecifika frågor, då behöver du gå via KI Survey och kan därmed följa den tidigare instruktionen för att skapa kursvärdering. Skapa kursvärdering och exportera resultatet
  • En manual (svenska och engelska) för kursvärdering i Canvas distribueras ut till samtliga program.
  • En eller två personer från varje program ska kopplas till programmets mall. De får tillgång till samtliga enkäter som skapas av programmallen.

Kontakt

Funktionen med kursvärdering i Canvas och hur det påverkar svarsfrekvensen kommer att utvärderas.
Har du frågor eller vill göra justeringar i programmallen, kontakta Zoe Säflund, Enheten för Undervisning och lärande (UoL).