Publicerad: 2024-02-20 14:36 | Uppdaterad: 2024-02-20 14:36

Gör det svårt för tjuven

arbetar
Foto: Scott Graham from Unsplash

Än en gång har en dator blivit stulen i våra lokaler, därför kommer en påminnelse om att inte släppa in obehöriga personer. Gör felanmälan när en dörr inte går i lås eller om du ser en misstänkt aktivitet. Vi behöver alla hjälpas åt.

  • Stäng kontorsdörren när du lämnar rummet. Göm saker som är stöldbegärliga.
  • När du går in med ditt kort genom våra entréer, be den som vill in samtidigt att visa sitt KI-kort. Tillkalla väktare på telefon 08-524 860 60 om personen vägrar. 
  • Ha ditt eget KI-kort synligt.
  • Öppna dörren med handtaget, använd den automatiska dörröppnaren endast vid behov.
  • Följ din besökare ut till entrédörren.
  • Följ patienten ut till receptionen.

Felanmäl

Under kontorstid: service-underhall@dentmed.ki.se

Kvällar och helger: väktare 08-524 860 60