Publicerad: 2014-05-05 13:35 | Uppdaterad: 2014-05-05 13:35

Godkänt för KI:s barnmorskeutbildning

Barnmorskeutbildningen vid Karolinska Institutet får betyget hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets barnmorskeutbildningar. Däremot blir omdömet bristande kvalitet för magisterexamen inom programmet.

Idag presenterades resultaten från UK-ämbetets kvalitetsgranskning av utbildningar i Sverige som leder till barnmorskeexamen. KI:s barnmorskeutbildning fick resultatet hög kvalitet på den tregradiga skalan (bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet).

Läs mer om utvärderingen.