Publicerad: 2022-09-02 13:19 | Uppdaterad: 2022-09-02 13:19

Goda resultat vid årets interna miljörevisioner

Årets interna miljörevisioner har slutförts med gott resultat. Verksamheten uppfyller alla revisionskriterier med enbart två avvikelser gällande rutiner för gravida och ammande.

Årets interna miljörevisioner har slutförts med gott resultat. Verksamheten uppfyller alla revisionskriterier med enbart två avvikelser gällande rutiner för gravida och ammande. Arbete för att lösa avvikelserna har påbörjats på universitetstandvården och mer information kommer i oktober. Mer information om vad som gäller för gravida och ammande medarbetare finns på Medarbetarportalen.

Resultaten från internrevisionerna visar att vår miljöorganisation fungerar bra och vi har många engagerade medarbetare på alla nivåer. Alla avvikelser från 2021 är lösta och vi är på god väg att nå 2022 års miljömål vad gäller 35 genomförda riskbedömningar inom universitetstandvården.

Vi behöver fokusera mer på att:

  • hitta mätbara miljömål.
  • sätta en tydligare process kring utbyte av mer miljövänliga produkter. Förslag på en mer miljövänlig produkt att byta ut till under nästa år kan lämnas till miljöombud eller någon av internrevisorerna för behandling i miljögruppen.
  • centralt samla in tillstånd och listor på utrustning där det utförs regelbunden service eller kontroller som är viktiga för verksamheten.

Internrevisorerna

Lotta Strandberg, Nikolce Tudzarovski, Tove Berg och Roger Bergqvist.