Publicerad: 2008-08-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Goda resultat med fysisk aktivitet på recept

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att fysisk aktivitet på recept - så kallad FaR® - kan vara en effektiv metod att hjälpa överviktiga personer till en mer hälsosam livsstil.

Den grupp äldre överviktiga personer som ingick i studieunderlaget ökade sin aktivitetsnivå två till tre gånger mer än kontrollgruppen efter att ha fått motion förskriven av sjukvårdspersonal. Risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom minskade också.

- Följsamheten till FaR var 65 procent, vilket är minst lika bra som vid annan långtidsbehandling. Fysisk aktivitet på recept har potential att bli en viktig metod för att främja en fysiskt aktiv livsstil och på så sätt minska sjukdomsbördan hos både enskilda individer och samhället som helhet, säger Lena Kallings, doktorand vid Karolinska Institutet och även verksam vid Statens Folkhälsoinstitut och Centrum för allmänmedicin.

Avhandling:

Lena Kallings

Physical activity on prescription: Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

För frågor, kontakta: