Publicerad: 2015-03-31 10:03 | Uppdaterad: 2015-03-31 10:03

Goda arbetsmarknadsutsikter inom vård och skola

Bristen på högskoleutbildade inom vård och skola förväntas öka. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) analys av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av nyexaminerade från universitet och högskolor.

UKÄ:s analys fokuserar på arbetsmarknadsläget när de som börjar studera läsåret 2015/16 kommer ut på arbetsmarknaden.

– Generellt kan man säga att det finns goda chanser till jobb om man utbildar sig inom vård- respektive undervisningsområdet. Exempel är utbildningar till yrkeslärare, fritidspedagoger, ämneslärare, tandläkare och specialistsjuksköterskor. Prognosen utgår från nuvarande dimensionering av utbildningarna och att antalet sökande till utbildningarna inte förändras. Det säger Anders Viberg, utredare vid UKÄ.

Fler utbildningsplatser kan vara ett sätt att möta en ökande efterfrågan på arbetsmarknaden, men det är inte svaret på allt. Inom vissa områden, till exempel lärarutbildningen, finns redan kapacitet för fler studerande. Där är den stora utmaningen istället att intresset för utbildningarna är lågt.

UKÄ analyserar framtidsutsikterna inom 35 olika utbildningsgrupper. Bland de yrkesgrupper som beräknas möta en hård konkurrens på arbetsmarknaden framöver finns journalister, humanister och konstnärer.

Morgondagens behov ska styra

Lärosätena ska dimensionera utbildningar utifrån studenternas intressen och arbetsmarknadens behov.

– Det är viktigt att ligga steget före. Det är inte dagens arbetsmarknad som ska styra dimensioneringen av utbildningarna utan morgondagens, säger Anders Viberg.

Läs rapporten från UKÅ