Publicerad: 2009-12-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Glutamat belönar hjärnan

I en ny studie från Uppsala universitet som gjorts i samarbete med Karolinska Institutet och University of Montreal visas nu en oväntad effekt av signalsubstansen glutamat i mellanhjärnan hos möss.

Studien publiceras i denna veckas nätupplaga av tidskriften Proceedings of The National Academy of Sciences, PNAS.

Studien visar att en viss del av hjärnans belöningsystem inte bara behöver signalsubstansen dopamin som man tidigare trott, utan även glutamat. Resultaten bidrar till att öka förståelsen för hur hjärnans belöningssystem fungerar och hur beroendesjukdomar av olika slag kan bekämpas.