Publicerad: 2012-11-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Global hälsa i fokus vid forskarmöte i Minnesota

[NYHET 2012-10-29] Minnesota är en av de regioner i USA som länge varit av stort intresse för KI. Nu möts forskare från KI, University of Minnesota och Mayo Clinic med syfte att påskynda forskning som kan leda till nya behandlingar och förebyggande åtgärder för att förbättra den globala hälsan.

I början av november träffas forskarna i Minneapolis, Minnesota, för den tredje stora konferensen under det pågående samarbetet "Frontiers in Biomedical Research Partnership". Diskussionerna kommer att beröra orsaker till död och lidande i världen; hjärtkärlsjukdom, cancer, rökning, diabetes, undernäring och infektionssjukdomar.

- Internationellt samarbete är ofta grunden för vår forskning idag. Vi arbetar med stora, komplexa system och svåra, multifaktoriella frågeställningar som vi har svårt att lösa själva. Det krävs därför att vi forskare arbetar tillsammans och delar metoder och tekniker för att kunna besvara dessa viktiga frågor. KI arbetar därför strategiskt med internationalisering. Interaktionen med Minnesota är betydelsefull för oss, och vi ser att våra forskare sampublicerar mycket med forskare där, säger Mats Wahlgren, professor och prodekanus för forskning vid KI.

University of Minnesota är ett av USA:s största lärosäten. Samarbetet mellan Karolinska Institutet och University of Minnesota har pågått i ett 20-tal år, och sedan Harriet Wallberg-Henriksson blev rektor vid KI 2004, har samarbetet både intensifierats och breddats. Idag är hon hedersdoktor vid University of Minnesota. De två universiteten har gemensamma forskningsprogram inom en rad medicinska specialiteter, bland annat regenerativ medicin och immunologi. Det finns också utbytesprogram inom grundutbildning och på postdocnivå.

Symposiet inleds med en föreläsning av Peter Agre från Johns Hopkins University i USA, som 2003 tilldelades Nobelpriset i kemi för sina upptäckter om kanaler i cellernas membran. Hans Rosling, professor vid KI och även känd för sina ambitioner att verka för hållbar global utveckling, avslutar konferensen. Båda kommer att tala om social orättvisa som grunden till många av världens hälsoproblem, särskilt i fattiga länder.

Alla KI alumner i området är inbjudna till symposiet. Parallellt med detta anordnas också ett seminarium för studenter på University of Minnesota. Där föreläser Alicja Wolk, professor vid KI, om hur förebyggande medicin kan leda till fler hälsosamma år i livet. Syftet är att knyta kontakter med amerikanska studenter och öka intresset för möjligheterna att söka globala mastersutbildningar eller forska vid KI.

Frontiers in Global Health Research Symposium 2012 äger rum 1 och 2 november vid American Swedish Institute, Minneapolis, USA.

För ytterligare information, kontakta: