Publicerad: 2022-05-04 15:43 | Uppdaterad: 2022-05-12 11:45

Givande kunskapsutbyte när delegation från Schweiz besökte PUF-V och FiH

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) och Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) hade nyligen besök av professor Andreas Gerber-Grote med kollegor och tio doktorander från School of Health Professions vid Zürich University of Applied Sciences (ZHAW). Syftet med besöket var att diskutera hur vi kan samverka inom olika områden i forskarutbildning också för att öka möjligheterna till internationalisering.

Delegation från Schweiz hos PUF-V och SFO-V 21-22 april 2022
Delegation från Schweiz hos PUF-V och FiH den 21-22 april 2022. Foto: Annika Clemes

I programmet för de två dagarna ingick presentationer av forskarutbildning vid KI och Zürich universitet. Det ingick även presentationer av det svenska hälso-och sjukvårdssystemet och ett exempel på karriärvägar efter forskarutbildningen av personer från Karolinska Universitets sjukhuset.

Doktoranderna och handledarna från båda universiteten uttryckte att de var mycket nöjda med att träffas och flera nya kontakter knöts för framtida samarbeten. PUF-V har i sitt program sedan två år tillbaka haft online seminarier om hälso-ekonomi tillsammans där ZHAW varit de som planerat och  genomfört aktiviteten. Ansvariga i PUF-V och FiH kommer efter detta lyckade besök fortsätta att se över  möjligheterna för gemensamma aktiviteter tillsammans med ZHAW.

 

Delegation från Schweiz hos PUF-V och SFO-V 21-22 april 2022
Mingel med schweizarna tillsammans med representanter för PUF-V och FiH. Foto: Annika Clemes
Delegation från Schweiz hos PUF-V och SFO-V 21-22 april 2022
Foto: Annika Clemes
Delegation från Schweiz hos PUF-V och SFO-V 21-22 april 2022
Foto: Annika Clemes
Delegation från Schweiz hos PUF-V och SFO-V 21-22 april 2022
Professor Andreas Gerber-Grote från Zürich universitet föreläser. Foto: Annika Clemes
Delegation från Schweiz hos PUF-V och SFO-V 21-22 april 2022
Många ville veta mer. Frågor och diskussioner blev det. Foto: Annika Clemes
Posterpresentationer vid besök av schweizisk delegation april 2022.
Posterpresentationer vid det schweiziska besöket. Foto: Susanne Guidetti
Posterpresentationer vid besök av schweizisk delegation april 2022.
Foto: Susanne Guidetti
Posterpresentationer vid besök av schweizisk delegation april 2022.
Foto: Susanne Guidetti
Posterpresentationer vid besök av schweizisk delegation april 2022.
Foto: Susanne Guidetti