Publicerad: 2010-10-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Genusskillnader inom hälso- och sjukvården består

[PRESSINBJUDAN 2010-10-07] Män och kvinnor kan reagera olika på både läkemedel och behandling vid många sjukdomstillstånd såsom hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar. Men fortfarande har man sällan genusperspektiv i läkemedelstudier. För att belysa genusskillnader i vård och läkemedelsanvändning hålls ett tvådagarsseminarium vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Flera internationellt kända forskare, som till exempel Donald Mattison från National Institutes of Health, Ameeta Parekh från Food and Drug Administration (det amerikanska läkemedelsverket) och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin och Mia von Euler från Karolinska Institutet, kommer att presentera nya forskningsrön inom genusmedicin.

- En hjärtinfarkt har olika förlopp för män och kvinnor, men i vården ser man ofta patienterna som en enhetlig grupp och inte som manliga och kvinnliga patienter, säger Karin Schenck-Gustafsson, föreståndare för centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet.

Vid symposiet medverkar också Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm, Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket och Alexandra Charles från 1.6/2.6 Miljonerklubben.

Bland övriga nyheter som kommer att presenteras under symposiet återfinns lanseringen av det nyinrättande Centrum för Bättre Läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket, med syfte att förbättra läkemedelsanvändningen så att den blir patientsäker och jämlik.

Journalister är välkomna att bevaka symposiet eller att intervjua de medverkande

  • Tid: Tisdag 19 och onsdag 20 oktober 2010
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Genusmedicin är vetenskapen om köns- och genusskillnader mellan kvinnor och män vid hälsa och sjukdom. Vid många folkhälsosjukdomar föreligger det skillnader mellan könen vad gäller uppkomst, mekanismer, förekomst, klinisk bild, och prognos. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdom, cancer, inflammatoriska sjukdomar och psykiatriska tillstånd. Kunskapen om folkhälsosjukdomarnas betydelse ur ett könsperspektiv är eftersatt.

För ytterligare information kontakta: