Publicerad: 2020-11-19 08:40 | Uppdaterad: 2020-11-19 08:48

Gensaxen som forskningsverktyg

I avsnitt 55 av Karolinska Institutets populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna berättar Fredrik Lanner om hur hans forskargrupp använder gensaxen i sin forskning.

Fredrik Lanner pratar också om de potentiella riskerna med gensaxtekniken vid klinisk användning men också om etiska utmaningar som dyker upp i samband med att man exempelvis i behandlingssyfte gör ärftliga genförändringar på tidiga foster.

Till intervjun i Medicinvetarna #55: Hur funkar gensaxen?

Porträtt av forskaren Fredrik Lanner. Foto. Andreas Andersson.
Fredrik Lanner. Foto. Andreas Andersson.

Fredrik Lanner

Forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för obstetrik och gynekologi.