Publicerad: 2017-07-03 14:43 | Uppdaterad: 2017-07-04 09:58

Genrymd för toxiska reaktioner förutsäger risk för leverskada

IMM-forskare har konstruerat en genrymd för toxiska reaktioner; den förutsäger risken för leverskada från kemikalier och läkemedel.

Roland Grafströms grupp publicerar idag den 3 juli i samarbete med forskare i Finland och Holland i tidskriften Nature Communications en beskrivning av en samlad genrymd för toxiska reaktioner. För 1300 läkemedel, har man på RNA nivå kartlagt och sammanställt genförändringar som ger upphov till toxicitet i odlade celler. De har därefter visat att den konstruerade genrymden för toxicitet fungerar bättre än något tidigare test för att förutsäga uppkomst av leverskador hos människa och djur från kemikalier och läkemedel. Publikationen myntar begreppet ”Toxicogenomics space modeling” som ett cell-baserat alternativ till djurförsök.

Publikation
A transcriptomics data-driven gene space accurately predicts liver cytopathology and drug-induced liver injury
Nature Communications 8,doi:10.1038/ncomms15932
Pekka Kohonen, Juuso A. Parkkinen, Egon L. Willighagen, Rebecca Ceder, Krister Wennerberg, Samuel Kaski & Roland C. Grafström