Publicerad: 2014-06-16 14:38 | Uppdaterad: 2014-06-16 14:42

Genombrott i immunitetsforskning påvisar skyddseffekter för åderförkalkning

Åderförkalkning innebär en kronisk inflammation i kärlväggen där immunförsvaret spelar en viktig roll. Åderförkalkning är huvudorsaken till hjärtkärlsjukdomar som bl a hjärtinfarkt och stroke.

Tidigare studier av forskargruppen vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet har visat att en viss typ av antikroppar mot fettämnet fosforylkolin (anti-PC) är skyddande mot åderförkalkningssjukdomar. En tänkbar mekanism är att dessa antikroppar är antiinflammatoriska. Den nya studien visar på stor skillnad mellan antikroppar från människa och mus, där det mänskliga anti-PC verkar ha utvecklats genom möte med externa antigen såsom t ex infektioner. Det innebär att människor och laboratoriemöss skiljer sig åt väsentligt vad gäller naturlig immunitet och s.k. naturliga antikroppar. Forskargruppen har också lyckats producera helt humana monoklonala antikroppar mot PC, som nu testas experimentellt.

Resultaten kan få betydelse för immunologisk behandling av och vaccin mot kroniska inflammatoriska sjukdomar som åderförkalkning och även reumatiska sjukdomar. Johan Frostegård, professor vid IMM och ansvarig för studien, säger:

”Vi hoppas att dessa antikroppar kan utvecklas till ny immunologisk behandling mot sjukdomar orsakade av åderförkalkning, och även användas för att förbättra riskevalueringen.”

Publikation

Naturally occurring human phosphorylcholine antibodies are predominantly products of affinity-matured B cells in the adult.
Fiskesund R, Steen J, Amara K, Murray F, Szwajda A, Liu A, et al
J. Immunol. 2014 May;192(10):4551-9

Kontaktperson

Professor Johan Frostegård
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Tel: 08-524 871 41
E-post: johan.frostegard@ki.se