Publicerad: 2017-10-10 14:10 | Uppdaterad: 2024-04-04 14:13

Genetiska markörer visar vägen till effektivaste leukemibehandlingen

Richard Rosenquist Brandell forskar om hur leukemier uppkommer och hur genetiska markörer kan användas för att bedöma prognos och välja mest effektiv behandling. Hans forskning fokuserar framför allt på kronisk lymfatisk leukemi, KLL.

Richard Rosenquist Brandell. Foto: Creo Media Group

En tredjedel av de som diagnostiseras med blodcancern KLL, kronisk lymfatisk leukemi, har lindriga symtom och kommer aldrig vara i behov av behandling. Andra behöver omedelbar behandling och löper hög risk att dö tidigt av sjukdomen. Richard Rosenquist Brandell forskar om hur KLL uppstår och hur man på ett tidigt stadium kan se skillnad på olika former av sjukdomen.

– Vi vill förstå vilka genetiska förändringar som kännetecknar olika undergrupper av sjukdomen, från den lindrigaste formen till den mest aggressiva, säger han. Det möjliggör att tidigt göra en mer rättvisande riskbedömning och välja rätt behandling för den enskilda patienten. Vi börjar ana en framtid där vi kan behandla KLL helt utan cellgifter, med kombinationer av små molekyler istället. Det vore en viktig förbättring för patienterna.

Richard Rosenquist Brandell är med och leder ett internationellt konsortium bestående av 24 forskningsinstitut med sammanlagt mer än 30 000 KLL-patienter.

– Med ett så stort material får vi unika förutsättningar att hitta nya samband. Vi har identifierat mer än hundra undergrupper av sjukdomen, varav 19 stora, som vi nu undersöker noggrant med de nya sekvensteknikerna, säger han.

I sin forskning om KLL:s uppkomst har Rosenquist Brandell fokuserat på B-cellernas receptorer. Hans grupp har visat att olika antigens interaktion med receptorerna har betydelse för utvecklingen av sjukdomen. Som kliniker är han bland annat engagerad i att ta forskningens moderna sekvenstekniker i bruk inom sjukvården.

Om Richard Rosenquist Brandell

Professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Richard Rosenquist Brandell är född i Boden 1970. Vid Umeå universitet tog han läkarexamen 1996 och disputerade 1998. Vid Uppsala universitet blev han docent 2002 och professor 2007. 2004 blev han specialist i klinisk genetik vid Akademiska sjukhuset.

Rosenquist Brandell är även director för en nationell plattform inom SciLifeLab som fokuserar på klinisk genomik. Han blev Wallenberg Clinical Scholar 2017. Richard Rosenquist Brandell utsågs den 14 april 2017 till professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet samt överläkare i klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukhuset.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i ”From Cell to Society” 2017.

Se en video