Publicerad: 2007-12-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Gen som ökar risken för aggressiv prostatacancer identifierad

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 10 000 män och 2 500 dör i denna sjukdom. Vi vet att ärftliga faktorer har stor betydelse för uppkomsten av prostatacancer. Prognosen för de män som drabbas varierar starkt, där en majoritet aldrig får symptom av sin cancer medan andra får en mycket aggressiv sjukdom som snabbt leder till att cancern sprider sig.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet, under ledning av professor Henrik Grönberg vid MEB, har nu i samarbete med amerikanska forskargrupper identifierat medfödda genetiska varianter i en gen på kromosom 9, kallad DAB2IP, som är associerade med risken att få en aggressiv form av prostatacancer. Studien baserar sig på analyser av över 60 000 genetiska markörer spridda över hela det mänskliga genomet. Analyserna har gjorts på cirka 1000 svenska män, hälften med och hälften utan prostatacancer. Sju olika genetiska markörer testades sedan vidare i två olika amerikanska patientgrupper och markörer i DAB2IP-genen ökade risken för aggressiv prostatacancer i alla tre populationerna.

Detta är den första vetenskapliga rapporten som visar att medfödda genetiska varianter ökar risken för aggressiv prostatacancer. Om resultaten konfirmeras av andra forskargrupper, kan dessa genetiska markörer ha betydelse för att särskilja män som behöver behandling för sin prostatacancer från dem som klarar sig utan behandling.

Publikation:

Two genome-wide association studies of aggressive prostate cancer implicate putative prostate tumor suppressor gene (DAB2IP)

J Natl Cancer Inst (2007) 99:1-9

Online 11 december 2007 doi: 10.1093/jnci/djm250