Publicerad: 2008-10-09 00:00 | Uppdaterad: 2021-08-04 16:12

Gen avgörande för höger-vänsterkoordination vid gång

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med amerikanska forskare visat att genen Chx10, hos däggdjur och människa, spelar en central roll för ryggmärgens höger-vänster-koordination under gång. Den nya kunskapen presenteras i oktobernumret av den vetenskapliga tidskriften Neuron.

Ole Kiehn, professor Neuro. Foto: Stefan Zimmerman

Förmågan till gång bildas till stor del av nervnätverk i ryggmärgen som styr finkoordineringen av gången. Efter en ryggmärgsskada är ryggmärgens gångnätverk intakt, men avskuret från hjärnan. En bättre förståelse för gångnätverkets organisation och hur det normalt aktiveras via hjärnan är av stor betydelse för att hitta nya metoder att rehabilitera personer med ryggmärgsskador. Forskarna har sedan tidigare stor kunskap om hur nervnätverken som bildar rytmisk aktivitet hos lägre stående ryggradsdjur är organiserade. Den nu publicerade studien kastar nytt ljus över hur detta nervnätverk är organiserat hos däggdjur, något som man tidigare varit relativt okunnig om.

Genom att molekylärbiologiskt slå ut alla nervceller som uttrycker den specifika genen Chx10 i ryggmärgens nervnätverk hos möss, har forskarna visat att de kan förändra gångmönstret hos djuren så att muskelaktiviteten på höger och vänster sida upphör att vara växlande. Försöken visar att Chx10-cellerna i ryggmärgen har en central, integrerande funktion i nervnätverket som styr höger-vänster-koordinationen under gång.

Professor Ole Kiehn vid Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, ansvarade för den svenska delen av studien. Dessutom deltog forskargrupper vid University of Chicago och Columbia University i USA.

Publikation:

Genetic ablation of V2a ipsilateral interneurons disrupts left-right locomotor coordination in mammalian spinal cord.
Crone SA, Quinlan KA, Zagoraiou L, Droho S, Restrepo CE, Lundfald L, Endo T, Setlak J, Jessell TM, Kiehn O, Sharma K
Neuron 2008 Oct;60(1):70-83

Kontakt

Ole Kiehn Professor
+46852482903