Publicerad: 2009-01-16 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Gemensamma orsaker bakom schizofreni och bipolär sjukdom

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-16] Sjukdomarna schizofreni och bipolär sjukdom har delvis samma genetiska orsaker, visar en studie från Karolinska Institutet som presenteras i den högt ansedda tidskriften The Lancet. Resultaten ger skäl att ifrågasätta den nuvarande klassificeringen av sjukdomarna som helt separata.

Paul LichtensteinFoto: Ulf Sirborn

Schizofreni och bipolär sjukdom (även kallad manodepressiv sjukdom) är de två vanligaste psykossjukdomarna. Inom både klinisk verksamhet och forskning har man i över 100 års tid försökt särskilja de två sjukdomarna när det gäller karaktäristika och riskfaktorer. Allt fler har dock blivit tveksamma till en strikt uppdelning i två kategorier - bland annat på grund av att nyare genetisk forskning visat att vissa gener förefaller påverka båda sjukdomarna.

För att undersöka om schizofreni och bipolär sjukdom har gemensamma orsaker har nu svenska forskare analyserat registerdata från 2 miljoner familjer. I studien ingår 35,985 patienter med schizofreni och 40,487 patienter med bipolär sjukdom, samt släktingar till dessa.

Resultaten visar att medlemmar i familjer där någon har schizofreni eller bipolär sjukdom löper en förhöjd risk att ha samma sjukdom. Av resultaten framgår också att detta beror främst på genetiska faktorer, och endast i liten utsträckning på gemensam miljöpåverkan. Forskarna fann även att patienter med schizofreni också har ökad risk för bipolär sjukdom. Släktingar till patienter med en av sjukdomarna hade också ökad sannolikhet att ha släktingar med den andra sjukdomen.

De sammantagna resultaten ger enligt forskarna övertygande belägg för att schizofreni och bipolär sjukdom i hög grad är ärftliga sjukdomar, och att de dessutom delvis delar en gemensam genetisk bakgrund. Forskarna menar att det är viktigt för både kliniker och forskare att ta hänsyn till en gemensam genetisk bakgrund när man studerar och behandlar schizofreni och bipolär sjukdom.

Forskningen har finansierats av FAS och Vetenskapsrådet.

Publikation:

Paul Lichtenstein, Benjamin H Yip, Camilla Björk, Yudi Pawitan, Tyrone D Cannon, Patrick F Sullivan, Christina M Hultman

Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study

The Lancet, 16 januari 2009

För mer information, kontakta: