Publicerad: 2021-10-15 17:13 | Uppdaterad: 2021-10-15 17:14

Gemensam agenda för livslångt lärande

Ledande personer från de deltagande universiteten i NeurotechEU, the European University of Brain and Technology, samlades nyligen för ett fysiskt möte i Bonn. Under mötet, som var det första sedan lanseringen, diskuterade rektorer och alliansens styrelse planer för utvidgning av alliansen och hur samarbetet kan utvecklas.

NeurotechEU rektorsmöte i Bonn
Rektorsmöte för NeurotechEU i Bonn. Foto: Barbara Frommann

NeurotechEU, även känt som the European University of Brain and Technology, är en av 41 europeiska universitetsallianser som finansieras av EU. NeurotechEU bildades för att stärka den europeiska konkurrenskraften inom neurovetenskap, samt för att skapa beredskap inför framtida samhälleliga utmaningar som är kopplat till neurotvetenskap, tex olika neurorelaterade sjukdomar.

NeurotechEU koordineras av Radboud University i Nijmegen (Nederländerna); och hittills består alliansen av: University of Bonn, University of Oxford (UK), Karolinska Institutet (Sverige), Miguel Hernández University of Elche (Spanien), Bogazici University (Turkiet), Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy (Rumänien) och University of Debrecen (Ungern).

Under konferensen presenterades Georgia Tech-Lorraines Georgia Institute of Technologys internationella campus som ny allianspartner.

Talare från den tyska rektorskonferensen (HRK) och EU-kommissionen höll en workshop som främst ägnades åt att utveckla kursutbud för NeurotechEU Life-Long Learning Center, en central struktur inom alliansen. Den andra dagen handlade diskussionen om en eventuell etablering av gemensam juridisk person och framtida organisatorisk struktur för NeurotechEU.

Mötet avslutades med att universitetsledningen undertecknade en sjupunktsförklaring som beskriver alliansens kärnvärden och mål.

Först publicerad på engelska av Bonn universitet 2021-10-12