Publicerad: 2023-03-30 12:18 | Uppdaterad: 2023-03-30 12:50

Gav du forskarutbildningskurser under pandemin? Vi söker dig för en intervju!

Vi söker intervjupersoner till ett projekt om aktiv studentmedverkan i forskarutbildningskurser online, under pandemin.

Person som hälsar välkommen digitalt
Foto: Getty Images.

Projektet undersöker lärares erfarenheter av aktiv studentmedverkan i forskarutbildningskurser online, under COVID-19-pandemin. Med aktiv studentmedverkan avses studenter som stödjer, stärker och utmanar varandras lärande, såväl som studenter som medskapare i planering, genomförande och utvärdering av högre utbildning.

Vi söker nu dig som är lärare eller kursansvarig och har erfarenhet av undervisning i doktorandkurser före och under pandemin för en intervju. 

Kontakt

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju eller vill veta mer om projektet, kontakta Anna-Karin Welmer, universitetslektor vid Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, NVS.

Om projektet

Projektet är ett av flera som drivs av KI:s pedagogiska ambassadörer, ett arbete som stöds av Enheten för Undervisning och lärande (UoL). Pedagogical ambassadors in doctoral education