Publicerad: 2020-11-18 10:48 | Uppdaterad: 2020-11-18 10:48

Gästprofessor Unnur Valdimarsdóttir får anslag från NordForsk för studier om psykisk ohälsa i den pågående pandemin

Porträtt på gästprofessor Unnur Valdimarsdóttir
Gästprofessor Unnur Valdimarsdóttir Foto: Gunilla Sonnebring

Unnur Valdimarsdóttir har fått ett anslag på 10 miljoner norska kronor i utlysningen "Nordic Health Data Research Projects on COVID-19" from NordForsk. Forskningskonsortiet COVIDMENT är ett samarbete mellan forskare på Island och i Sverige, Danmark, Norge och Estland.

Gästprofessor Unnur Valdimarsdóttir vid Karolinska Institutet har beviljats anslaget för projektet "Mental morbidity trajectories in COVID-19 across risk populations of five nations (COVIDMENT)" med syfte att få fram nya kunskaper om psykisk ohälsa under den pågående COVID-19-pandemin.

Pandemin har påverkat världens ekonomi och befolkningshälsan på ett sätt som vi tidigare inte varit med om. Man har därför ännu inte hunnit studera hur sjukdomen kan bidra till psykisk ohälsa men nu kommer COVIDMENT-konsortiet genomföra en studie med långsiktig uppföljning av grupper med hög sjukdomsrisk, inklusive patienter som haft COVID-19, deras familjer och de som arbetat intensivt med de sjuka.

Unnur Valdimardóttir, baserad på Islands Universitet, kommer att samarbeta med forskare på Karolinska Institutet, samt i Danmark, Norge och Estland. I en kommentar säger Unnur “Vi är alla trötta på pandemin, men vi är redo att arbeta för att få nya kunskaper om påverkan av COVID-19 på sjukdomsetiologi och långsiktiga hälsokonsekvenser. Vi behöver studier på populationsnivå för att kunna identifiera risker och se till att de nordiska sjukvårdssystemen kan anpassa sig till förändringar vid behov."