Publicerad: 2015-11-18 21:25 | Uppdaterad: 2015-11-18 21:59

Gästprofessor Thomas Sakmar föreläser under KI:s arbetsmiljödag

Den 3 december anordnar Karolinska Institutets arbetsmiljönämnd en förmiddag på temat arbetsmiljö och produktiva organisationer för alla medarbetare vid universitetet.

Thomas Sakmar, gästprofessor i molekylär biologi och biokemi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) samt verksam vid Rockefeller University, föreläser då på temat “How should organizations promote effective work environments?”.

Under temadagen kommer 2015 års Arbetsmiljö- och hälsopris att delas ut av rektor Anders Hamsten. Professor Marie Åsberg, professor i psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, kommer också att ge en föreläsning, detta på temat “Occupational stress and exhaustion. Prevention and rehabilitation”.

Anmäl dig till temadagen här!

Läs mer om Thomas Sakmar.

Läs mer om arbetsmiljödagen i inbjudan här