Publicerad: 2023-10-11 15:40 | Uppdaterad: 2024-04-05 15:41

Gammalt läkemedel gav bättre effekt mot MS

Anders Svenningsson har lagt grunden för evidensbaserad användning av läkemedlet rituximab vid MS. Det har lett till bättre hälsa för patienterna och lägre läkemedelskostnader för samhället.

Porträtt
Professor Anders Svenningsson. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

Jag arbetar kliniskt som neurolog och drivs i min forskning av frågor som kan vara till omedelbar nytta för mina patienter. De senaste 15 åren har jag framför allt studerat användandet av läkemedlet rituximab mot multipel skleros, MS. Det är avsett för andra sjukdomar och användning vid MS betecknas som ’off label’.

Hur började detta?

-2008 publicerades data som tydde på att rituximab gav god effekt mot MS, men tillverkaren var ointresserad av att driva frågan eftersom patentet var på väg att gå ut. Eftersom mycket patientnytta stod på spel bestämde vi oss för att själva studera detta, utan industrins inblandning. Steg för steg har vi byggt upp nödvändig evidens. En milstolpe är vår stora, randomiserade fas III-studie, publicerad 2022, som bekräftar den mycket positiva bilden. Rituximab var klart mer effektivt mot MS än det läkemedel som rangordnades som förstahandsalternativ när studien inleddes. Publiceringen har fått mycket uppmärksamhet och lett till en rad nya studier internationellt.

Att patentet gått ut gör även att användning av rituximab mot MS ger stora besparingar för samhället – omkring en miljard kronor per år i Sverige.

Hur går ni vidare?

-En liten grupp patienter kan inte behandlas enligt standardprotokoll med rituximab för att deras immunförsvar påverkas för mycket. Hur vi ska anpassa behandlingen till dem är en viktig fråga framgent. Jag överväger också att ge mig i kast med ett liknande fall av möjlig utvidgad användning av ett äldre läkemedel som visar mycket lovande resultat mot en annan neurologisk sjukdom.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Anders Svenningsson

Professor i neurologi med inriktning mot neuroinflammatoriska sjukdomar vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Anders Svenningsson är född 1960 i Emmaboda, Kalmar län. Han utbildade sig vid Göteborgs universitet med läkarexamen 1987. 1989–1990 forskade han vid Mount Sinai Medical Center, Miami, USA. Han disputerade vid Göteborgs universitet 1996 och började samma år forska vid Karolinska Institutet. Han blev docent 2001.

Svenningsson blev 1998 specialist i neurologi och är sedan 2015 överläkare vid Danderyds sjukhus.

Anders Svenningsson har anställts som professor i neurologi med inriktning mot neuroinflammatoriska sjukdomar vid Karolinska Institutet från 1 april 2023.

Se en film