Deltagare till studie sökes Gå och tänka – vill du vara med i en studie där man mäter hjärnaktivitet vid komplex gång?

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, där vi vill utvärdera en ny mätmetod av hjärnaktivitet under gång hos vuxna personer med multipel skleros i jämförelse med friska vuxna personer?

Närbild på man som har en hjälm med elektroder som mäter hjärnaktivitet vid gång.
Försöksperson i studie om hjärnaktivitet vid komplex gång. Foto: Lucian Bezuidenhout.

Så här går det till

Deltagandet i studien innebär att vi testar din gång-, balans- och kognitiva förmåga med kliniska tester och frågeformulär. Vi mäter också din hjärnaktivitet med ett mätsystem som kallas fNIRS, medan du går omkring och samtidigt gör något annat – en parallell motorisk eller kognitiv uppgift. Eftersom det är många olika tester så kommer datainsamlingen ske vid två tillfällen. Tid för testtillfällena beräknas till ca 1,5 timmar vid varje tillfälle. Testerna sker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (Gävlegatan 55).

Vem kan delta?

Du passar bra om du:

  • Är 18 år eller äldre
  • Har diagnosen multipel skleros
  • Inte har några andra medicinska tillstånd som kan påverka din balans och gångförmåga eller din kognitiva/tänkande förmåga
  • Kan gå utan hjälpmedel kontinuerligt under minst 5 minuter

Kontakta oss gärna för mer information. Mejla eller ring på nedanstående nummer och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Välkommen att höra av dig!

Profile image

Linda Jaktholm

Forskningsassistent
Profile image

Andreas Wallin

Postdoktor
Profile image

Erika Franzén

Professor/Fysioterapeut

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.