Deltagare till studie sökes Gå och tänka – vill du vara med i en studie där man mäter hjärnaktivitet vid komplex gång?

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset där vi vill testa en ny mätmetod av hjärnaktivitet under gång hos unga (18-50år) och äldre (60+) friska vuxna?

Närbild på man som har en hjälm med elektroder som mäter hjärnaktivitet vid gång.
Försöksperson i studie om hjärnaktivitet vid komplex gång. Foto: Lucian Bezuidenhout.

Så här går det till

Deltagandet i studien innebär att vi testar din gång-, balans- och kognitiva/tänkande förmåga med kliniska tester och frågeformulär vid 1-2 testtillfälle(n). Testerna sker i uMOVE (Gävlegatan 55) och beräknas till ca 2-2,5 timmar per tillfälle.

Vem kan delta?

Du passar bra om du:
- Är mellan 18-50år eller 60+
- Inte har några medicinska tillstånd som kan påverka din balans och gångförmåga eller din kognitiva/tänkande förmåga

Intresserad?

Låter detta intressant, kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla ditt intresse!
Mejla eller ring på nedanstående nummer och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer vi till dig.

Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Linda Jaktholm
Forskningsassistent, Karolinska Institutet
08-524 888 30, E-post: linda.jaktholm@ki.se

Erika Franzén
Professor, Karolinska Institutet
E-post: erika.franzen@ki.se

 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.