Deltagare till studie sökes Gå och tänka – vill du vara med i en studie där man mäter hjärnaktivitet vid komplex gång?

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset där vi vill testa en ny mätmetod av hjärnaktivitet under gång hos unga (18-50år) och äldre (60+) friska vuxna?

Närbild på man som har en hjälm med elektroder som mäter hjärnaktivitet vid gång.
Försöksperson i studie om hjärnaktivitet vid komplex gång. Foto: Lucian Bezuidenhout.

Så här går det till

Deltagandet i studien innebär att vi testar din gång-, balans- och kognitiva/tänkande förmåga med kliniska tester och frågeformulär vid 1-2 testtillfälle(n). Testerna sker i uMOVE (Gävlegatan 55) och beräknas till ca 2-2,5 timmar per tillfälle.

Vem kan delta?

Du passar bra om du:
- Är mellan 18-50år eller 60+
- Inte har några medicinska tillstånd som kan påverka din balans och gångförmåga eller din kognitiva/tänkande förmåga

Intresserad?

Låter detta intressant, kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla ditt intresse!
Mejla dina kontaktuppgifter (ditt namn och telefonnummer) genom e-post: linda.jaktholm@ki.se eller ring 08-524 888 30 och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer vi till dig.

Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Linda Jaktholm
Forskningsassistent, Karolinska Institutet
08-524 888 30, E-post: linda.jaktholm@ki.se

Erika Franzén
Professor, Karolinska Institutet
E-post: erika.franzen@ki.se

 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.