Publicerad: 2009-11-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Fysiskt aktiva har minskad risk för prostatacancer

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-28] Män som är fysiskt aktiva löper mindre risk att drabbas av prostatacancer, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Effekten syns hos dem som sitter mindre än hälften av sin arbetstid eller rör sig mer än en timme om dagen.

Drygt 45000 svenska män i åldrarna 45 till 79 svarade 1997 på en enkät om livsstil och graden av fysisk aktivitet under hela livet. Forskarna har nu följt upp gruppen 10 år senare med avseende på förekomst av prostatacancer.

Resultaten, som publiceras i British Journal of Cancer, visar att hög fysisk aktivitet var förknippat med lägre risk för prostatacancer bland männen.

Män som uppgav att de spenderade mindre än hälften av sin arbetstid sittandes hade 20 procents lägre risk för prostatacancer jämfört med dem som satt större delen av tiden. Män som i genomsnitt gick eller cyklade mer än 60 minuter per dag hade 14 procents lägre risk än dem som gick eller cyklade 20 till 40 minuter per dag.

Enligt forskarna bakom studien är detta första gången en koppling mellan långsiktig fysisk aktivitet och prostatacancerrisk visas. Den biologiska mekanism genom vilken fysisk aktivitet kan inverka på risken för prostatacancer är dock okänd.

Publikation:

Orsini N., Bellocco R, Bottai M, Pagano M, Andersson S-O, Johansson J-E , Giovannucci E, Wolk A.

A prospective study of lifetime physical activity and prostate cancer incidence and mortality

British Journal of Cancer, Epub ahead of print, 28 October 2009.

För mer information, kontakta: