Publicerad: 2022-09-20 09:30 | Uppdaterad: 2022-10-04 10:57

Fysisk terminststart för de flesta

Examen 2014
Foto: fri bild

Äntligen har det varit dags för ännu en terminsstart! De flesta av våra studenter samlades på Campus Syd för upprop och introduktion, med undantag för Specialistsjuksköterskeprogrammen som skötte det digitalt.

Arbetsterapeutprogrammet

Denna termin är vi åter på campus och uppropet skedde på plats. Artemis mötte upp nya studenter och bjöd på fika och en annan aktivitet under första veckan var att lärare och kliniker minglade med studenter.

Söktrycket var något mindre från förra terminen. Vad som är glädjande är att få studenter har tackat nej till sin plats och vi har därför inte behövt göra någon reservantagning.

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet välkomnade ett drygt 70 -tal studenter till Campus Flemingsberg för kursstart i termin 1. Programmet har 65 platser med intag varje vår och höst. 326 studenter sökte till programmet i första hand av totalt 1351 sökande. Av dessa var fördelningen män/kvinnor 564 respektive 787.  Som vanligt var det ett entusiastiskt och härligt gäng som nu påbörjat sin utbildning till fysioterapeut.

Sjuksköterskeprogrammet

Det var relativt högt söktryck som tidigare till sjuksköterskeprogrammet campus och distans, dock lägre än under pandemin. Trots ett högt antal antagna studenter befanns inte alla vara aktiva under första terminsveckan vilket visade sig ha flera orsaker. Bland annat hade befintliga studenter sökt sig från campus till distans och vice versa, och ett högre antal studenter än tidigare sökte tillgodoräknande för större del av program (med flera terminer från annat lärosäte). Fler studenter än vanligt antogs i reservantagning. Programintroduktionen hölls på campus med välkomnande från programdirektor, prefekt och Medicinska föreningen – SSEK (sjuksköterskestudentsektionen) m.fl. En särskild satsning för programintroduktionen innebar fler roll-ups och flaggor för att välkomna och informera alla nya sjuksköterskestudenter. Sammantaget har termin 1 nu omkring 175 registrerade sjuksköterskestudenter.

KUSSK

Inför höstterminen 2022 ökade antalet platser på KUSSK, den Kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/ESS och Schweiz (32 platser). Söktrycket var högt och ett större antal sjuksköterskor intervjuades och bedömdes i denna antagning.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Nio specialistsjuksköterskeprogram startade nu till hösten, söktrycket skiljer sig mellan dessa men det är generellt ett högt söktryck. Totalt till de nio olika inriktningarna är det 2981 sökande på 273 platser. Reservantagningen pågår fram till och med terminens första vecka. På de stora programmen startar mellan 50-80 studenter per program, de mindre programmen 20-30 studenter per program.

Terminen startade den 29/8 - 2022 då samtliga program startar sin utbildning med en gemensam digital introduktionsdag där drygt 250 studenter deltog.